چهار رشته علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی می‌شود

تهران - ایرنا- در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با راه اندازی چهار رشته علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی موافقت شد.

تهران - ایرنا- در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی چهار رشته علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی موافقت شد.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از دانشگاه آزاد، در جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با راه اندازی رشته های اتاق عمل و بهداشت عمومی مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول موافقت شد.
همچنین رشته های پرستاری داخلی جراحی و مراقبت های ویژه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد راه اندازی می شود.
در حال حاضر 400 واحد دانشگاه آزاد اسلامی فعال است که در آنها یک میلیون و 700 هزار نفر دانشجو تحصیل می کنند. 
از این تعداد 19 واحد دانشگاهی به صورت دانشگاه جامع فعالیت می کنند.

منبع :