اشک آورترین خوردنی دنیا!

فلفل تند یا به اصطلاح "چیلی" میوه ای گیاهی است که علت تندی بیش از حد آن وجود ماده ای به نام "کاپسیسین" است که باعث می‌شود شما در دهانتان احساس سوختن کنید.فلفل تند یا به اصطلاح "چیلی" میوه ای گیاهی است که علت تندی بیش از حد آن وجود ماده ای به نام "کاپسیسین" است که باعث می شود شما در دهانتان احساس سوختن کنید.

فلفل تند یا به اصطلاح "چیلی" میوه ای گیاهی است که علت تندی بیش از حد آن وجود ماده ای به نام "کاپسیسین" است که باعث می شود شما در دهانتان احساس سوختن کنید.
فلفل های تندی در دنیا وجود دارد که خوردن تعدادی از آنها می تواند منجر به مرگ شود.هر ساله فهرست تندترین فلفل های دنیا با کشف فلفل های تازه تغییر می کند.
مقیاس اسکویل یا SHU مقیاسی برای سنجش تندی فلفلهای چیلی یا تند است که نه تنها اشک درمی آورند ،بلکه خوردنشان ممکن است حتی به قیمت تمام شدن جان هم تمام شود.
با وجود تندی اما این میوه هنوز یکی از پرطرفدارترین خوردنی های روی زمین است.
در ادامه تندترین فلفل های دنیا را خواهید دید:
شماره 7 :فلفل روح یا (Peach ghost scorpion) /مقیاس اسکویل: 750,000 
شماره 6: فلفل شکلاتی (Habalokia) /مقیاس اسکویل: 800,000
شماره 5: فلفل دورست نگا که در سال 2006 تندترین فلفل دنیا معرفی شد/مقیاس اسکویل: 923,000 
شماره 4: فلفل سون پات (Habanero) از کاراییب/ مقیاس اسکویل: 1,100,000 
شماره 3 : فلفل ترینداد موراگا از جزایر ترینداد و توباگو/مقیاس اسکویل : 1,200,000 
شماره2: فلفل ناگا وایپر که در سال 2011 تندترین فلفل دنیا معرفی شد/مقیاس اسکویل :1,382,118 
شماره 1: فلفل کارولینا ریپر و یا تندترین فلفل دنیا /مقیاس اسکویل :1,569,300

اشک آورترین خوردنی دنیا!

منبع :