پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل آزمون 12 شهریور چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 12 شهریور چهارم دبستان از نگاه دبیران