قهرمانی اتریش در روز نخست جام‌جهانی اسکی چمن

اسکی‌باز اتریش قهرمان روز نخست جام‌جهانی اسکی روی چمن ایتالیا شد. نمایندگان ایران نیز در جایگاه‌های 11، 22 و 23 قرار گرفتند.اسکی‌باز اتریش قهرمان روز نخست جام‌جهانی اسکی روی چمن ایتالیا شد. نمایندگان ایران نیز در جایگاه‌های 11، 22 و 23 قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، روز نخست رقابت‌های جام‌جهانی اسکی روی چمن که به میزبانی ایتالیا در حال برگزاری است با قهرمانی نماینده اتریش و کسب جایگاه‌های یازده، ۲۲ و ۲۳ برای نمایندگان ایران به پایان رسید.

در این رقابت‌ها و در رشته مارپیچ بزرگ اسکی‌بازان اتریش جایگاه‌های اول و دوم را به‌دست آوردند و نماینده ایتالیا در جایگاه سوم قرار گرفت.

از ایران نیز حسین کلهر (فرزند درویش) یازدهم شد، نیما بها در جایگاه بیست و دوم قرار گرفت و حسین کلهر (فرزند قربانعلی) جایگاه بیست و سوم را کسب کرد.
این در حالی بود که اسکی مرتضی جعفری قهرمان جام‌جهانی ۲۰۱۵ دیزین در مانش نخست رقابت‌های امروز (پنج شنبه) شکست و او نتوانست مسابقه خود را به پایان برساند.

منبع :