اعلام تاریخ انجام مصاحبه معرفی شدگان رشته‌های آموزش و پرورش

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات از تعیین تاریخ و زمان انجام مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش سال1395 خبرداد.

اعلام تاریخ انجام مصاحبه معرفی شدگان رشته‌های آموزش و پرورش

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات از تعیین تاریخ و زمان انجام مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش سال1395 خبرداد.

به گزارش ایسنا، اسفندیارچهاربند با اشاره به تقویم زمانبندی آزمون سراسری سال 1395، گفت:  بررسی صلاحیت های عمومی و مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان دو برابر ظرفیت رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش از 10 تا 19 شهریورماه در پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی انجام می شود .

وی افزود: معرفی شدگان به منظور اطلاع دقیق از تاریخ ،زمان ، مکان و گروه بندی انجام مصاحبه باید به تارنمای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانی www.srttu.edu  و تارنمای پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان (مراکز مجری مصاحبه ) مراجعه کنند.
 چهاربند تصریح کرد: همچنین براساس جدول تعرفه های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هئیت وزیران در جلسه مورخ 20/8/1394 به شماره ابلاغی 111361/ت 52400هـ مورخ 25/8/1394 ، هریک از داوطلبان معرفی شده  برای هزینه مصاحبه وبررسی صلاحیت های عمومی، باید مبلغ 230 هزارریال به شماره حساب درآمدهای  اختصاصی  اداره کل آموزش وپرورش استان که اعلام خواهد شد ، واریز کرده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل دهند. 

رئیس مرکزبرنامه ریزی منابع انسانی وفناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت موضوع و انجام بهینه مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی معرفی شدگان ، از اداره کل آموزش و پرورش خواست: همانند سنوات گذشته تمهیدات لازم را جهت برگزاری مطلوب مراحل مصاحبه درنظربگیرند.

براساس گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی خاطرنشان کرد: اعلام نتایج مصاحبه اختصاصی حداکثر تا آخروقت اداری روز شنبه 20 شهریور ماه خواهد بود.

منبع :