زمان ثبت‌نام دانشجویان ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام شد

جزییات زمان‌بندی ثبت‌نام دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پردیس دو و آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام شد.جزییات زمان‌بندی ثبت‌نام دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پردیس دو و آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام شد.

به گزارش ایسنا،بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران، ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های روزانه و نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران، روزهای 15و 16 شهریورماه جاری،در دانشکده‌های مربوط انجام خواهد پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم‌وصنعت،‌ ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد پردیس 2 در روزهای 14 و 15 شهریور و ثبت‌نام دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ، از   14 تا 17 شهریور در محل مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) صورت می پذیرد.

منبع :