حیوان اسرارآمیزی که منقرض شد!

گرگ تاسمانی که بیشتر به عنوان ببر تاسمانی شناخته می‌شود و زیستگاه آن در استرالیا بوده و تا اوایل قرن بیستم منقرض نشده بود

گرگ تاسمانی که بیشتر به عنوان ببر تاسمانی شناخته می‌شود و زیستگاه آن در استرالیا بوده و تا اوایل قرن بیستم منقرض نشده بود.این جانور شباهت بسیار زیادی با یک سگ بزرگ داشت و در واقع یک جانور کیسه دار بود.پس از گذشت 50 سال از روئیت نشدن گرگ تاسمانی در طبیعت، کارشناسان در سال 1986 نسل این حیوان را منقرض شده اعلام کردند 

حیوان اسرارآمیزی که منقرض شد!

حیوان اسرارآمیزی که منقرض شد!

حیوان اسرارآمیزی که منقرض شد!

حیوان اسرارآمیزی که منقرض شد!