سنگین‌ترین دوچرخه جهان ساخته شد

سنگین‌ترین دوچرخه جهان در یکی از کشورهای اروپایی رونمایی شد.سنگین ترین دوچرخه جهان در یکی از کشورهای اروپایی رونمایی شد.

«فرنک دوز» سازنده سنگین ترین دوچرخه جهان لقب گرفته و اهل کشور آلمان است.  

این دوچرخه غول پیکر دارای لاستیک هایی در مقیاس کامیون است ضمن اینکه به دو طرف چرخ عقب آن دو چرخ کمکی برای بر قراری تعادل به هنگام سوار شدن بر روی آن تعبیه شده است.

به گفته سازنده این دوچرخه، هدف از ساخت آن ثبت رکورد سنگین ترین دوچرخه قابل حرکت در کتاب «گینس» است.

در حال حاضر وزن این دوچرخه غول پیکر ۹۴۰ کیلو است اما «فرنک دوز» قصد دارد در آینده وزن آن را به ۱۲۰۰ کیلو افزایش دهد.

سنگین‌ترین دوچرخه جهان ساخته شدمنبع :