اولین کافه خرگوشی هنگ‌کنگ افتتاح شد+عکس

نخستین کافه خرگوش‌ها در شهر هنگ کنگ افتتاح شد.نخستین کافه خرگوش‌ها در شهر هنگ کنگ افتتاح شد.

بر اساس گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، باوجود هشدار دامپزشکان مبنی بر اینکه حضور حیوانات در فضای اینچنینی می‌تواند برای آنها استرس‌زا باشد نخستین کافه خرگوشی در شهر هنگ‌کنگ افتتاح شد.


اولین کافه خرگوشی هنگ‌کنگ افتتاح شد+عکس

اولین کافه خرگوشی هنگ‌کنگ افتتاح شد+عکس

اولین کافه خرگوشی هنگ‌کنگ افتتاح شد+عکس

اولین کافه خرگوشی هنگ‌کنگ افتتاح شد+عکس

اولین کافه خرگوشی هنگ‌کنگ افتتاح شد+عکس

اولین کافه خرگوشی هنگ‌کنگ افتتاح شد+عکس

اولین کافه خرگوشی هنگ‌کنگ افتتاح شد+عکس


منبع :