آغاز توزیع کارت آزمون پیش کارورزی داوطلبان خارج از کشور

داوطلبان آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی متقاضیان خارج از کشور دانشگاه علوم پزشکی تهران، از فردا ششم تا نهم شهریور ماه فرصت دارند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.داوطلبان آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی متقاضیان خارج از کشور دانشگاه علوم پزشکی تهران، از فردا ششم تا نهم شهریور ماه فرصت دارند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، داوطلبان شرکت در آزمون‌های پنجاه و پنجمین دوره علوم پایه پزشکی، چهل و پنجمین دوره علوم پایه دندانپزشکی، چهل و ششمین دوره علوم پایه داروسازی و پنجاه و هشتمین دوره پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از فردا شنبه ششم تا نهم شهریور فرصت دارند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

این آزمون‌ها روز پنج شنبه 11 شهریور برگزار می‌شود.

به همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار (شناسنامه یا کارت ملی) در روز آزمون ضروری است.

منبع :