تقویم آموزشی ۱۳دانشگاه برتر کشور/ آغاز کلاسها از ۲۰ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به پایان یافتن تعطیلات تابستانه دانشگاه‌های کشور تقویم آموزشی خود را برای نیمسال تحصیلی اول ۹۵-۹۶ اعلام کرده اند که شروع کلاس‌های درسی بیشتر دانشگاه‌های برتر از ۲۰ تا ۲۷
به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به پایان یافتن تعطیلات تابستانه دانشگاه های کشور تقویم آموزشی خود را برای نیمسال تحصیلی اول ۹۵-۹۶ اعلام کرده اند که شروع کلاس های درسی بیشتر دانشگاه های برتر از ۲۰ تا ۲۷ شهریورماه متغیر است.

همچنین طبق برنامه های اعلام شده کلاس های درسی دانشگاه های برتر کشور در ابتدای دی ماه سال جاری به اتمام می رسد.

جدول تقویم آموزشی ۱۳ دانشگاه برتر
ردیفدانشگاهآغاز کلاسپایان کلاسامتحان
۱تهران۲۷ شهریور۱۵ دی۱۸ تا ۲۹ دی
۲امیرکبیر۲۰ شهریور۸ دی۱۱ تا ۲۳ دی
۳صنعتی شریف۲۷ شهریور۸ دی۱۸ دی تا ۳ بهمن
۴علم و صنعت۲۰ شهریور۸ دی۱۸ تا ۲۹ دی
۵علامه۲۸ شهریور۱۵ دی۱۸ تا ۲۹ دی
۶خواجه نصیر۲۰ شهریور۱۰ دی۱۱ تا ۲۶ دی
۷تربیت مدرس۲۷ شهریور۱۶ دی۱۸ تا ۲۳ دی
۸شهید بهشتی۲۰ شهریور۸ دی۱۱ تا ۲۲ دی
۹صنعتی اصفهان۲۰ شهریور۸ دی۱۱ تا ۲۶ دی
۱۰اصفهان۲۰ شهریور۸ دی۹ تا ۲۲ دی
۱۱فردوسی مشهد۲۰ شهریور۸ دی۱۵ تا ۲۸ دی
۱۲شیراز۲۷ شهریور۱۵ دی۱۸ دی تا ۲۰ بهمن
۱۳تبریز۲۰ شهریور۸ دی۴ تا ۲۶ دی
منبع :