استعداد پنهانی پیتر چک شکوفا شد

پیتر چک با آواز خوانی بازیکنان آرسنال را تحت تاثیر قرار داد و جو دوستانه ای میان بازیکنان این تیم ایجاد کرد.به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ورزش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، پیتر چک استعداد پنهانش را رو کرد و با آواز خوانی هم تیمی هایش را تحت تاثیر قرار داد. مضمون شعر او در مورد آرسنال و بازیکنان این تیم بود. 

همیشه در آرسنال رسمی قدیمی مبنی بر این وجود داشته است که بازیکنان جدید باید در رختکن مقابل همه بازیکنان آواز بخواند.

پیتر چک در این باره بیان کرده است : " من خواننده نیستم بنابراین از نوعی دیگر از موسیقی استفاده کردم تا این کار را انجام ندهم و سپس بر اساس آنچه که در رختکن می دیدم این آهنگ را از خودم ساختم. من میز به میز برای هم تیمی هایم آواز خواندم."

منبع :