ارتباط فقدان یک نوع پروتئین در ابتلا به دیابت

به گفته محقققان، فقدان پروتئین PTRF (Cavin-۱) در ابتلا به دیابت نوع ۲ نقش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه بوستون پروتئینی را شناسایی کردند که فقدان آن موجب ابتلا به دیابت نوع۲ می شود.

فقدان پروتئین PTRF (Cavin-۱) در ارگانیزم ها و انسان های الگوبرداری شده منجر به از بین رفتن نسبتا کامل سلول های چربی شد، شرایطی که به آن لیپودیستروفی اطلاق می شود.

به گفته لیبین لیو، سرپرست تیم تحقیق، «فقدان سلول های چربی موجب می شود چربی به اشتباه از سوی سایر بافت ها مورد هدف قرار گیرد و در آنجا مقاوم به انسولین شده و در نهایت دیابت نوع۲ ایجاد شود.»

محققان در این تحقیق، ارگانیزم های عادی نمونه را آنالیز کرده و آنها را با ارگانیزم های فاقد PTRF (Cavin-۱)مقایسه کردند. آنها همچنین سلول های چربی رشدیافته در لابراتوار را که یا دارای PTRF (Cavin-۱) بودند یا فاقد آن، مورد مطالعه قرار دادند.

سلول ها باید با ایجاد پروتئین های جدید برای ذخیره مناسب چربی به سرعت به این چالش تغذیه ای واکنش نشان می دادند. در صورت فقدان PTRF (Cavin-۱)، سلول ها قادر به تولید پروتئین جدید کافی در واکنش مناسب به چرخه ناشتا و تغذیه مجدد نیستند.

به گفته محققان، این کشف می تواند به دستیابی به یک شیوه درمان جدید دیابت کمک کند. هرچند از نظر محققان همچنان رژیم غذایی و ورزش اولین گزینه پیشگیری و درمان دیابت نوع۲ محسوب می شوند.

منبع :

مثلثات از ریاضی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : نیما سلطانی