نوروز 96

تولید مواد هوشمند از موجودات دریایی

دانشمندان موفق به تولید مواد هوشمند پرکاربردی از موجودات دریایی شده اند.دانشمندان موفق به تولید مواد هوشمند پرکاربردی از موجودات دریایی شده اند.

 دانشمندان دانشگاه کنکتیکت آمریکا کلاس جدیدی از مواد هوشمند را که در اموری همچون تولید پنجره و نمایشگرهای اپتیکی کاربرد دارند تولید کرده اند که مهمترین ویژگی آن بهره گیری از جانوران دریایی نظیر ماهی ژله ای و ماهی مرکب بوده است.

در ساختار این مواد لایه هایی به کار گرفته شده که در صورت کش آمدن تغییر می یابند اما در ادامه قابلیت بازگشت به حالت اولیه را دارند. جزئیات کامل این دستاورد در ژورنال Nature Communications منتشر شده است.

دانشمندان از مدتها پیش متوجه شده بودند که برخی جانوران دریایی نظیر ماهی های مرکب توانایی چشمگیری در تغییر هوشمندانه ساختار پوستی و رنگشان دارند. آنها می توانند این کار را به طور مستمر انجام دهند و همین قابلیت برای دانشمندان کافی بود تا از آنها در ساخت کلاس جدیدی از مواد هوشمند استفاده کنند.

در این مواد از لایه های پلیمری انعطاف پذیری استفاده شده که بر روی یک نوار فیلم سخت جاسازی شده اند. همزمان با کش آمدن پلیمر، شکافهایی در ساختار فیلم ایجاد می شود که از آن می توان در طیف گسترده ای از مواد مورد نیاز در فناوریهای اپتیکی استفاده کرد.

دانشمندان در بررسیهای آزمایشگاهی خود نشان داده اند که همزمان با کشیده شدن این ساختار، رنگ و میزان تاری مواد هوشمند به کار رفته در آنها تغییر کرده و از این طریق می توان لوگوهای مختلف را به نمایش درآورد.

منبع :