نظام دوره‌های دکتری یکپارچه می‌شود

تهران- ایرنا- معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: موضوع یکپارچه سازی نظام دوره‌های دکتری در شورای برنامه ریزی آموزش عالی درحال بررسی است و قرار است تنها یک نوع پذیرش در.....تهران- ایرنا- معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: موضوع یکپارچه سازی نظام دوره های دکتری در شورای برنامه ریزی آموزش عالی درحال بررسی است و قرار است تنها یک نوع پذیرش در این دوره ها وجود داشته باشد.

 گزارش گروه علمی ایرنا از وزارت علوم، دکتر وحید احمدی اظهار داشت: در نظام آموزشی کشور دو نوع دکتری آموزش محور و پژوهش محور وجود دارد که این موضوع در شورای برنامه ریزی آموزش عالی کشور موضوع نظام دوره دکتری درحال بررسی است.
وی افزود: در این شورا قرار است نظام پذیرش دانشجو در دوره های دکتری یکپارچه شود که در صورت تحقق این امر، از این پس دو نوع دکتری آموزش محور و پژوهش محور نخواهیم داشت. 
احمدی خاطرنشان کرد: البته در این طرح جدید، اختیار در نوع ارائه واحدهای آموزشی دیده شده به این معنی که در برخی مراکز، واحدهای پژوهشی بیشتری به دانشجویان دوره دکتری ارائه شود. 
به گفته معاون وزیرعلوم، این طرح هنوز نهایی نشده و پیش بینی می شود جزئیات آن طی سه ماه آینده، تکمیل و تصویب شود.
در شیوه رایج پذیرش دانشجویان به روش آموزش محور، تعدادی از واحدهای درسی به صورت تئوری و تعدادی نیز در قالب پایان نامه دکتری تعریف و عملیاتی می شود و در دوره های پژوهش محور به دانشجویان، درس های تئوری ارائه نمی شود و کل دوره به صورت کار و پروژه پژوهشی و زیر نظر یک کارفرمای مشخص تعریف می شود و هزینه های مربوطه به تحصیل دانشجو نیز توسط کارفرمای این دوره ها به دانشگاه پذیرنده، پرداخت خواهد شد.

منبع :