دانشگاه جامع علمی کاربردی بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد

این مرکز علمی برای سال تحصیلی جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون برگزاری آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و شغلی دانشجو می‌پذیرد.

دانشگاه جامع علمی کاربردی بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد

 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به انتشار دفترچه های انتخاب رشته این دانشگاه در هفته آینده گفت: این مرکز علمی برای سال تحصیلی جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون برگزاری آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و شغلی دانشجو می پذیرد.

محمدعلی اخوان بهابادی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور توسعه آموزش های علمی کاربردی، ارتقای دانش و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته در افراد تاسیس شده و بر ایجاد توانایی های لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و استفاده افراد در طیفی از مشاغل تاکید دارد.
وی گفت: این دانشگاه با مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می پردازد.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: این مرکز علمی هم اکنون 490 هزار دانشجو شامل 267 هزار و 336 نفر در مقطع کاردانی، 220 هزار و 463 نفر در مقطع کارشناسی و 345 دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی دارد.
وی ادامه داد: تاکنون این دانشگاه با بیش از 950 هزار فارغ التحصیل در مقاطع کاردانی و 535هزار فارغ التحصل در مقطع کارشناسی در یکهزار و 70 مرکز آموزشی در 31 استان کشور، پاسخگوی تامین نیاز آموزشی بخشی از نیزوی کارآمد مورد نیاز کشور بوده است.
اخوان خاطرنشان کرد: دوره های پذیرش پس از درخواست توسط مراکز آموزشی، بررسی و پس از تصویب در دفتر گسترش آموزش های مهارتی دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسط اداره کل سنجش و آزمون در قالب دفترچه پذیرش و ذکر شرایط اختصاصی و امانات رفاهی هر مرکز در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: این پذیرش برای نیم سال تحصیلی مهرماه و بهمن ماه 1395 بر اساس مندرجات دفترچه مهرماه 95 صورت خواهد گرفت.
اخوان تصریح کرد: این پذیرش در چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات آموزشی و فرهنگ و هنر در 361 رشته و 6 هزار و 603 کدرشته محل در 851 مرکز مقطع کاردانی و 260 رشته در 4 هزار و 57 کدرشته محل در 777 مرکز در مقطع کارشناسی ناپیوسته انجام خواهد شد.

منبع :