دانشگاه جامع علمی کاربردی بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد

این مرکز علمی برای سال تحصیلی جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون برگزاری آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و شغلی دانشجو می‌پذیرد.

 معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به انتشار دفترچه های انتخاب رشته این دانشگاه در هفته آینده گفت: این مرکز علمی برای سال تحصیلی جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون برگزاری آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و شغلی دانشجو می پذیرد.

محمدعلی اخوان بهابادی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور توسعه آموزش های علمی کاربردی، ارتقای دانش و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته در افراد تاسیس شده و بر ایجاد توانایی های لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و استفاده افراد در طیفی از مشاغل تاکید دارد.
وی گفت: این دانشگاه با مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می پردازد.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: این مرکز علمی هم اکنون 490 هزار دانشجو شامل 267 هزار و 336 نفر در مقطع کاردانی، 220 هزار و 463 نفر در مقطع کارشناسی و 345 دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی دارد.
وی ادامه داد: تاکنون این دانشگاه با بیش از 950 هزار فارغ التحصیل در مقاطع کاردانی و 535هزار فارغ التحصل در مقطع کارشناسی در یکهزار و 70 مرکز آموزشی در 31 استان کشور، پاسخگوی تامین نیاز آموزشی بخشی از نیزوی کارآمد مورد نیاز کشور بوده است.
اخوان خاطرنشان کرد: دوره های پذیرش پس از درخواست توسط مراکز آموزشی، بررسی و پس از تصویب در دفتر گسترش آموزش های مهارتی دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسط اداره کل سنجش و آزمون در قالب دفترچه پذیرش و ذکر شرایط اختصاصی و امانات رفاهی هر مرکز در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: این پذیرش برای نیم سال تحصیلی مهرماه و بهمن ماه 1395 بر اساس مندرجات دفترچه مهرماه 95 صورت خواهد گرفت.
اخوان تصریح کرد: این پذیرش در چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات آموزشی و فرهنگ و هنر در 361 رشته و 6 هزار و 603 کدرشته محل در 851 مرکز مقطع کاردانی و 260 رشته در 4 هزار و 57 کدرشته محل در 777 مرکز در مقطع کارشناسی ناپیوسته انجام خواهد شد.

منبع :