معرفی روش‌های شناسایی سلول‌های بنیادی سرطان

کارگاه «جداسازی و شناسایی سلول‌های بنیادی سرطان» به همت پژوهشکده زیست‌فناوری رویان اصفهان برگزار می‌شود.به گزارش ایسنا از سوی پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان پژوهشگاه رویان، کارگاه «جداسازی و شناسایی سلول‌های بنیادی سرطان» در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه 17 و 18 شهریورماه امسال برگزار می‌شود.

در این کارگاه در خصوص روش‌های جداسازی و شناسایی سلول‌های بنیادی سرطان بحث و بررسی خواهد شد.

سلول‌های سرطانی، معرفی،‌ کاربردها، چالش‌ها و نقش میکرو RNA‌ها در شکل گیری سرطان و متاستاز، مبانی کشت سلولی و شکل گیری اجسام کروی از دیگر موضوعات مطرح در این کارگاه آموزشی است.

به شرکت کنندگان در این دوره مدرک رسمی پژوهشگاه رویان اعطا خواهد شد.

منبع :