اهدای 13کتابخانه کلاسی به دبستان فروغ نکونام کرج

اهدای13کتابخانه کلاسی به دبستان شهید کهن ترابی کرجبنیاد علمی آموزشی قلم چی ، 13 کتابخانه کلاسی به دبستان خیرساز فروغ نکونام در شهرستان کرج اهدا نمود .

آقای بزرگ خو، مدیر دبستان می گوید این مرکز در سال 1384 توسط خیر مدرسه ساز خانم نکونام تاسیس شده و درسال تحصیلی جاری 900 دانش آموز پسر را در دوشیفت صبح و بعد از ظهر در مقطع دبستان تحت پوشش دارد.

هزینه اقلام اهدایی 64/670/000 ریال ( 6 میلیون و 467 هزار تومان) می باشد که54/670/000 ریال (5 میلیون و 467 هزار تومان)  توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال ( 1 میلیون تومان) توسط آقای فخر نماینده بنیاد در شهرستان کرج و با یاد شادروان حسین عبدالزاده، پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،502 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

اهدای 13کتابخانه کلاسی به دبستان فروغ نکونام کرج

اهدای 13کتابخانه کلاسی به دبستان فروغ نکونام کرج