نوروز 96

اهدای 13کتابخانه کلاسی به دبستان فروغ نکونام کرج

اهدای13کتابخانه کلاسی به دبستان شهید کهن ترابی کرجبنیاد علمی آموزشی قلم چی ، 13 کتابخانه کلاسی به دبستان خیرساز فروغ نکونام در شهرستان کرج اهدا نمود .

آقای بزرگ خو، مدیر دبستان می گوید این مرکز در سال 1384 توسط خیر مدرسه ساز خانم نکونام تاسیس شده و درسال تحصیلی جاری 900 دانش آموز پسر را در دوشیفت صبح و بعد از ظهر در مقطع دبستان تحت پوشش دارد.

هزینه اقلام اهدایی 64/670/000 ریال ( 6 میلیون و 467 هزار تومان) می باشد که54/670/000 ریال (5 میلیون و 467 هزار تومان)  توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال ( 1 میلیون تومان) توسط آقای فخر نماینده بنیاد در شهرستان کرج و با یاد شادروان حسین عبدالزاده، پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،502 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

اهدای 13کتابخانه کلاسی به دبستان فروغ نکونام کرج

اهدای 13کتابخانه کلاسی به دبستان فروغ نکونام کرج


پرتابه از فیزیک چهارم ریاضی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حمیدرضا بروشکی