اهدای 7 کتابخانه کلاسی به دبستان شهید کهن ترابی کرج

اهدای 7 کتابخانه کلاسی به دبستان شهید کهن ترابی کرجبنیاد علمی آموزشی قلم چی ، 7 کتابخانه کلاسی به دبستان شهید کهن ترابی در روستای سیاهکلان از توابع شهرستان کرج اهدا نمود .

خانم گروسی، مدیر دبستان می گوید این مرکز در سال 1357 تاسیس شده و درسال تحصیلی جاری 300 دانش آموز دختر و پسر را دو شیفت صبح و بعدازظهر در مقطع دبستان تحت پوشش دارد .

هزینه اقلام اهدایی 38/000/000 ریال ( 3 میلیون و 800 هزار تومان) می باشد که28/000/000 ریال ( 2 میلیون و 800 هزار تومان)  توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال ( 1 میلیون تومان) توسط آقای فخر نماینده بنیاد در شهرستان کرج و با یاد شادروان حسین عبدالزاده، پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،501 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

اهدای 7 کتابخانه کلاسی به دبستان شهید کهن ترابی  کرج


اهدای 7 کتابخانه کلاسی به دبستان شهید کهن ترابی  کرج