عکس از بارش شهابی برساوشی در کنار خوشه پروین و راه شیری

شب ۱۱ و ۱۲ آگوست ۲۰۱۶، بهترین زمان برای رصد بارش شهابی برساوشی بود. عکس روز ناسا از دره یوسیمیتی در آمریکا گرفته شده و عکاس ۲۵ عکس که شهاب در آنها وجود داشته را با هم ترکیب کرده است.

عکس  از بارش شهابی برساوشی در کنار خوشه پروین و راه شیری

شب ۱۱ و ۱۲ آگوست ۲۰۱۶، بهترین زمان برای رصد بارش شهابی برساوشی بود. عکس روز ناسا از دره‌ یوسیعکس  از بارش شهابی برساوشی در کنار خوشه پروین و راه شیریمیتی در آمریکا گرفته شده و عکاس ۲۵ عکس که شهاب در آنها وجود داشته را با هم ترکیب کرده است.


منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب