تحلیل آزمون 29 مرداد ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ششم دبستان -29 مرداد- از نگاه دبیران
پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.تحلیل آزمون 29 مرداد ششم دبستان  از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 29 مرداد ششم دبستان  از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 29 مرداد ششم دبستان  از نگاه دبیران


موج صوتی از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی