تحلیل آزمون 29 مرداد ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ششم دبستان -29 مرداد- از نگاه دبیران
پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.تحلیل آزمون 29 مرداد ششم دبستان  از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 29 مرداد ششم دبستان  از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 29 مرداد ششم دبستان  از نگاه دبیران