نوروز 96

تحلیل آزمون 29 مرداد پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون پنجم دبستان - 29 مرداد - از نگاه دبیران
پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.  تحلیل آزمون 29 مرداد  پنجم دبستان از نگاه دبیرانتحلیل آزمون 29 مرداد  پنجم دبستان از نگاه دبیرانتحلیل آزمون 29 مرداد  پنجم دبستان از نگاه دبیران
فایل های ضمیمه
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی