نوروز 96

دانلود پاسخ تشریحی آزمون 29 مرداد 95

پاسخ تشریحی آزمون 29 مرداد 95فایل های ضمیمه
تابع از ریاضی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : محمد صادق روحانی