خودرویی که قایق موتوری می‌شود

یک شرکت آمریکایی خودرویی را طراحی کرده که قابلیت تبدیل به قایق موتوری را هم دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نام این خودرو Wter car panther و قیمت آن ۱۵۵ هزار دلار است.

این خودروی دو زیست می تواند کمتر از ۱۵ ثانیه تغییر وضعیت دهد و به حالت رانندگی در خشکی یا آب بر گردد.  

سرعت آن در خشکی بیش از ۵۵ مایل بر ساعت و در آب بیش از ۴ مایل در ساعت است.

منبع :