خودرویی که قایق موتوری می‌شود

یک شرکت آمریکایی خودرویی را طراحی کرده که قابلیت تبدیل به قایق موتوری را هم دارد.به گزارش خبرگزاری مهر، نام این خودرو Wter car panther و قیمت آن ۱۵۵ هزار دلار است.

این خودروی دو زیست می تواند کمتر از ۱۵ ثانیه تغییر وضعیت دهد و به حالت رانندگی در خشکی یا آب بر گردد.  

سرعت آن در خشکی بیش از ۵۵ مایل بر ساعت و در آب بیش از ۴ مایل در ساعت است.

منبع :