دانش آموزان عزیز رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست 20 سؤال از شیمی 3 صفحه‌های  44 تا 64 + شیمی 2 صفحه‌های 48 تا 79 ضمیمه شده است.

در پاسخ تشریحی درسنامه کامل نکات آمده است.


نویسندگان: نیما حسن زاده / طاها حسینی/ پرهام رحمانی

فایل های ضمیمه