نوروز 96

قوی‌ترین،سریع‌ترین وپرنده‌ترین ورزشکاران المپیک

ورزشکاران المپیکتیاگو داسیلوا برزیلی؛پرش بانیزه؛6.03متر

یوسین بولت جامائیکایی،دوی100متر،9.81s

لاشا تالاخادزهگرجستانی،وزنه برداری فوق سنگین

قوی‌ترین،سریع‌ترین وپرنده‌ترین ورزشکاران المپیک


دنباله ها از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی