ساخت مدرسه و توزیع کتاب در مناطق دورافتاده توسط یک خیریه

مدیر روابط عمومی انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی (حامی) ضمن اشاره به ساخت مدرسه توسط این انجمن در استانهای محروم گفت: مناطق محروم علاوه بر کمبود فضاهای آموزشی......

ساخت مدرسه و توزیع کتاب در مناطق دورافتاده توسط یک خیریه

مدیر روابط عمومی انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی (حامی) ضمن اشاره به ساخت مدرسه توسط این انجمن در استانهای محروم گفت: مناطق محروم علاوه بر کمبود فضاهای آموزشی دچار کمبود نیروی انسانی ماهر با اطلاعات روزآمد و تجهیزات هستند و این امر معضلی برای تدریس به‌روز به دانش‌آموزان تمام مقاطع چنین مناطقی به شمار می‌رود.

اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه انجمن حامی کار خود را با ساخت مدارس آغاز و در ادامه تجهیز مدارس، نگهداری از آنها و در حال حاضر ارتقاء سطح علمی معلمان دنبال می‌کند گفت: این انجمن تاکنون 14 مدرسه در سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام، گلستان، لرستان و آذربایجان شرقی ساخته‌ است.

وی افزود: پس از ساخت مدرسه در مناطقی چون سیستان و بلوچستان به این نتیجه رسیدیم که آموزش و پرورش این مناطق از کمبود نیروی انسانی متخصص رنج می‌برد؛ همین امر موجب شد علاه بر پشتیبانی و نگهداری فیزیکی مدارس و ارسال لوازم‌التحریر، به بحث ارتقاء آموزش معلمان چنین مناطقی ورود کنیم.

ساخت مدرسه و توزیع کتاب در مناطق دورافتاده توسط یک خیریه

ساخت مدرسه و توزیع کتاب در مناطق دورافتاده توسط یک خیریه

ساخت مدرسه و توزیع کتاب در مناطق دورافتاده توسط یک خیریه

ساخت مدرسه و توزیع کتاب در مناطق دورافتاده توسط یک خیریه

ساخت مدرسه و توزیع کتاب در مناطق دورافتاده توسط یک خیریه

وی ضمن تاکید بر پایین بودن سطح آموزش در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان و گلستان ادامه داد: آموزش و پرورش از موضوع افزایش سطح آموزش معلمان در مناطق محروم و بالاخص مرزی استقبال کرد و منطقه دشت‌یاری در چابهار و همجوار با پاکستان به عنوان پایلوت طرح انتخاب و همکاری آموزش و پرورش باعث گسترش طرح مذکور شد.

بنابر اظهارات مدیر روابط عمومی انجمن حامی، طرح آموزشی از دانش‌آموزان آغاز شد که در ادامه راه به این نتیجه رسیدند آموزش صرف به دانش‌آموزان کافی نیست، لذا از سال 94 آموزش و ارتقاء سطح علمی معلمان و مدیران در دستور کار قرار گرفت.

منبع :