تالابی شگفت‌انگیز به رنگ صورتی

در شبه جزیره یوکاتان در شرق مکزیک تالابی قرار دارد که به‌طور طبیعی صورتی‌رنگ است. در شبه جزیره یوکاتان در شرق مکزیک تالابی قرار دارد که به‌طور طبیعی صورتی‌رنگ است. 

تالابی شگفت‌انگیز به رنگ صورتی

تالابی شگفت‌انگیز به رنگ صورتی

تالابی شگفت‌انگیز به رنگ صورتی


منبع :