سوراخ کلید در سحابی کارینا

عکس روز ناسا به تصویری مشهور از سحابی سوراخ کلید اختصاص پیدا کرده است. سحابی سوراخ کلید از روی شکل ظاهریش این نام را گرفته است.عکس روز ناسا به تصویری مشهور از سحابی سوراخ کلید اختصاص پیدا کرده است. سحابی سوراخ کلید از روی شکل ظاهریش این نام را گرفته است.

سوراخ کلید در سحابی کارینا

سحابی شاه‌تخته یا سوراخ‌کلید نام یک سحابی است که در صورت فلکی شاه‌تخته یا کارینا قرار دارد. . همه‌ این عوارض پیچیده و نقاط تاریک غباری که در این عکس دیده می‌شود توسط تابش و بادهای ستاره‌های متعدد و پر انرژی سحابی کارینا ایجاد شده‌اند. این منطقه در فاصله‌ی ۷۵۰۰ سال نوری از زمین قرار گرفته و از آسمان نیمکره‌ جنوبی دیده می‌شود. سحابی سوراخ کلید را ستاره‌ی درحال مرگ «اتا کارینا» بوجود آورده است.

منبع :

همایش جمع بندی فیزیک بخش پنجم (فیزیک اتمی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی