واقعیت مجازی حس را به پاهای هشت فرد فلج بازگرداند!

همشهری آنلاین نوشت: هشت انسان فلج با کمک واقعیت مجازی و آموزش با کمک سیستم روباتیک تحت کنترل مغز توانستند بار دیگر پاهای خود را احساس کنند.

واقعیت مجازی حس را به پاهای هشت فرد فلج بازگرداند!

همشهری آنلاین نوشت: هشت انسان فلج با کمک واقعیت مجازی و آموزش با کمک سیستم روباتیک تحت کنترل مغز توانستند بار دیگر پاهای خود را احساس کنند.

براساس گزارش نیوساینتیست،‌محققان دانشگاه داک در کارولینای شمالی برای شبیه‌سازی کنترل پاها در هشت بیماری مبتلا به آسیب‌های شدید نخاعی بودند از سیستم واقعیت مجازی استفاده کردند که به مغز وصل می‌شود. از میان این افراد، پنج نفر دست‌کم برای پنج سال فلج بوده‌اند و دو نفر دیگر برای بیش از یک دهه توانایی حرکت کردن را از دست داده‌اند.

اما پس از یک‌سال آموزش مداوم، چهار نفر از این افراد توانستند پاهای خود کنترل ماهیچه‌ای را احساس کنند،‌حسی به شدت قوی که وضعیت آنها را از حالت فلج کامل به فلج جزئی ارتقا پیدا کرد. این افراد همچنین اعلام کردند بر سیستم دفع خود نیز کنترل بیشتری پیدا کرده‌اند.

واقعیت مجازی حس را به پاهای هشت فرد فلج بازگرداند!

لباس روباتیک
این هشت نفر در بخشی از مراحل آموزش، هر هفته بیش از دو ساعت از سیگنال‌های مغز خود برای کنترل اجسام استفاده می‌کردند درحالی که کلاه‌هایی مجهز به 11 الکترود به سر داشتند تا فعالیت مغزی آنها را ثبت کند. این افراد یادگرفتند تا چگونه آواتار خود را در محیطی کاملا مجازی هدایت کنند.

واقعیت مجازی

زمانی که از این داوطلبان درخواست شد تا راه رفتن را در فضای مجازی متصور شوند، این افراد ایده حرکت پاهای خود را از نو در مغز خلق کردند. پس از مدتی تجهیزات روباتیک مخصوص راه‌رفتن و یک سیستم مهار‌کننده وزن بدن به برنامه آموزشی افزوده شد تا توانایی حفظ تعادل، حالت حرکت و قدرت استفاده از اندام‌های بالایی مورد بررسی قرار گیرند. یکی از این تجهیزات شبیه یه اسکلت خارجی روباتیکی است که در مراسم افتتاحیه جام جهانی 2014 یک فرد ناتوان حرکتی از آن برای شوت زدن به یک توپ استفاده کرد.

پس از 13 ماه آموزش، یکی از داوطلبان،‌ زنی که بیش از یک دهه قادر به حرکت کردن نبود، توانست پاهای خود را حرکت دهد در شرایطی که وزن بدنش روی پاهایش نبود.

آموزش و تمرین این هشت نفر همچنان ادامه دارد زیرا محققان براین باورند تمرین دادن مغز با استفاده از واقعیت مجازی می‌تواند اعصاب نخاعی که با وجود سلامت، برای سال‌ها غیرفعال باقی مانده‌اند را از نو فعال سازد، اعصابی که شاید برای انتقال سیگنال‌های مغزی به نخاع کافی باشند.

منبع :ویژگی‌های فیزیکی مواد از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی