بسته‌های تشویقی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی برای برترهای کنکور

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ارائه بسته‌های تشویقی برای جذب رتبه‌های برتر کنکور سراسری در این دانشگاه خبر داد.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ارائه بسته‌های تشویقی برای جذب رتبه‌های برتر کنکور سراسری در این دانشگاه خبر داد.

دکتر علی اصغر پیوندی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس طرح "جذب نخبگان" به داوطلبان کنکور سراسری امسال با رتبه‌های زیر 100 که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را برای تحصیل انتخاب کنند بسته‌های تشویقی ارائه می شود. در واقع معتقد هستیم به هرمیزان نخبه‌های بیشتری وارد دانشگاه شوند مسیر و جهت دانشگاه در رسیدن به اهداف تغییر می‌کند و ما می‌توانیم کارهای بسیار جدی و مهم‌تری در حوزه‌های مختلف انجام دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس این بسته‌های تشویقی هر یک از دانشجویانی که در کنکور سراسری رتبه زیر 100 دارند، در بدو ورود به دانشگاه یک دستگاه لب تاپ دریافت می کنند. همچنین این دانشجویان معادل کمک هزینه‌ای که بنیاد ملی نخبگان به آنها پرداخت می‌کند از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کمک هزینه دریافت خواهند کرد. 

دکتر پیوندی در ادامه اظهار داشت: تلاش می‌کنیم دانشجویان شهرستانی دارای رتبه‌های زیر 100 که وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شوند در شرایط  بهتر و مناسب تری اسکان داده شوند. یعنی شرایط اسکان این دانشجویان متفاوت و بهتر از سایر دانشجویان خواهد بود تا با فراغ بال بیشتری ادامه تحصیل دهند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته کمتر از 20 درصد دانشجویان رتبه‌های زیر 100 کنکور، دانشگاه شهید بهشتی را برای تحصیل انتخاب می‌کردند که امیدوارم با اجرای طرح جذب نخبگان این روند بهتر شود.

منبع :