برگزاری آزمون هماهنگ پشتیبانی 21 مرداد ماه

روز 5 شنبه مورخ 21 مرداد پشتیبان‌های فرهیخته کانون ، ساعت 8.30 به صورت هماهنگ در سراسر کشور در آزمون هماهنگ کشوری شرکت کرده و به رقابت پرداختند.

برگزاری آزمون هماهنگ پشتیبانی 21 مرداد ماه

برگزاری آزمون پشتیبانی در 230 نمایندگی کانون و حضور 3297 پشتیبان در آزمون

روز 5 شنبه مورخ 21 مرداد پشتیبان های فرهیخته کانون ، ساعت 8.30 به صورت هماهنگ در سراسر کشور در آزمون هماهنگ تشریحی کشوری شرکت کرده و به رقابت پرداختند.

هریک از پشتیبان ها دردو درس علمی به انتخاب خود شرکت کرده و دانش علمی خود را مورد ارزیابی قرار دادند ، نیز از همکاران پشتیبان 10 سوال نیز برای سنجش دانش مشاوره ای پرسیده شد. این آزمون به صورت تشریحی برگزار شد و هر سوال توسط دو مصحح مستقل که از رتبه های برتر کنکور و یا دبیر می می باشند تصحیح شده و در صورت کوچکترین اختلاف در نمره دهی ، سوال برای ارزیابی نهایی به مصحح داور ارجاع داده می شود . این آزمون  در کمتر از 48 ساعت تصحیح شد و باز خورد آن نیز به همکاران ارایه شد. پشتیبان های کشور به صورت منظم مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

برگزاری آزمون در تهران مراکز پسر

برگزاری آزمون در مراکز پسر تهران

برگزاری آزمون در مراکز دختر تهران

برگزاری آزمون در مراکز دختر تهران

برگزاری آزمون در مراکز شیراز

برگزاری آزمون در مراکز شیراز

برگزاری آزمون در مراکز اصفهان

برگزاری آزمون در مراکز اصفهان

برگزاری آزمون در مراکز کرج

برگزاری آزمون در مراکز کرج

برگزاری آزمون در مراکز کرمان

برگزاری آزمون در مراکز کرمان

برگزاری آزمون در مراکز مشهد

برگزاری آزمون در مراکز مشهد

برگزاری آزمون هماهنگ پشتیبانی 21 مرداد ماه

برگزاری آزمون در مراکز تبریز

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب