آغاز انتخاب رشته آزمون سراسری سال 95

انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 95 از دقایقی قبل آغازشد و تا روز پنجشنبه 28 مرداد ادامه خواهد داشت.