شکسته شدن رکورد جهان در دوچرخه سواری المپیک

تیم بریتانیا در مرحله مقدماتی رقابتهای پیست دوچرخه سواری المپیک توانست رکورد جهان در ماده چهار کیلومتر تیمی را بشکند.تیم بریتانیا در مرحله مقدماتی رقابتهای پیست دوچرخه سواری المپیک توانست رکورد جهان در ماده چهار کیلومتر تیمی را بشکند.

به گزارش ایسنا، در رقابتهای دوچرخه سواری پیست بازی های المپیک، تیم بریتانیا در مرحله مقدماتی ماده چهار کیلومتر تعقیبی تیمی توانست رکورد جهان را بشکند.

بریتانیا رکورد سه دقیقه و 50 ثانیه  و 570 هزارم ثانیه را به ثبت رساند.

در مرحله مقدماتی اسپرینت نیز جیسون کنی از بریتانیا با زمان 9 ثانیه  و 551 هزار ثانیه رکورد المپیک را به نام خود ثبت کرد.

منبع :