درسنامه‌ی معادله‌ی توانیِ از ریاضی پایه ویژه‌ی آزمون 29 مرداد

درسنامه‌ی مبحث معادله‌ی توانی از درس ریاضی پایه ویژه‌ی آزمون 29 مرداددانش آموزان عزیز ریاضی


درسنامه ی مبحث معادله ی توانی را از ذیل دانلود نمایید.


فایل های ضمیمه