تجهیز هزار و 500 مدرسه عشایر به فناوری سیار

مدیرکل مدارس عشایر و مناطق کمترتوسعه یافته وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال 6 هزار و 45 کلاس درس در مدارس عشایر فعالیت خواهند کرد، گفت: هزار و 500 مدرسه عشایر فناوری سیار دارند.مدیرکل مدارس عشایر و مناطق کمترتوسعه یافته وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال 6 هزار و 45 کلاس درس در مدارس عشایر فعالیت خواهند کرد، گفت: هزار و 500 مدرسه عشایر فناوری سیار دارند.

علی نقی یزدان پناه در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، در پاسخ به این سوال که امسال چه تعداد دانش آموز در چه تعداد مدرسه عشایری تحصیل می کنند؟، اظهار کرد: سال تحصیلی 95_94، حدود 25 هزار و 22 نفر در پایه اول ثبت نام کردند که قطعا این تعداد امسال بیشتر خواهد شد.

 

وی ادامه داد: در مجموع تعداد 168 هزار دانش آموز در سال گذشته، امسال به 172 هزار دانش آموز ارتقا پیدا کرده و همچنین حدود 5 هزار و 800 کلاس درس امسال به تعداد 6 هزار و 45 کلاس درس افزایش یافته است.     مدیرکل مدارس منطقه عشایر و مناطق کمتر توسعه یافته وزارت آموزش و پرورش در خصوص تجهیزات مدارس عشایر، بیان کرد: در سال 92، حدود 437 مدرسه مجهز به سیستم هوشمند شد که در سال تحصیلی 94_93 این تعداد به 540 مدرسه رسید.     وی عنوان کرد: در سال تحصیلی 95_94 این تعداد کاسته شد و به 510 مدرسه رسید این 30 مدرسه که کم شده است به دلیل اختصاص نیافتن 700 میلیون اعتبار از 2 میلیارد و 700 میلیون بوده است.     یزدان پناه در پایان گفت: در مجموع هزار و 500 مدرسه عشایر فناوری سیار دارند.