نوروز 96

حمایت صندوق کارآفرینی امید از هنرجویان شاخه کاردانش

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: صندوق کارآفرینی امید از طرح‌های کارآفرینان حمایت می‌کند تا هنرجویان بتوانند پس از دریافت دیپلم، مستقیم وارد بازار کار شوند.مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: صندوق کارآفرینی امید از طرح های کارآفرینان حمایت می کند تا هنرجویان بتوانند پس از دریافت دیپلم، مستقیم وارد بازار کار شوند.

سید مصطفی آذرکیش در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، اظهار کرد: با توجه به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در محور کاهش و رفع بیکاری همچنین حمایت از تولید داخلی، آموزش هنرستان های کاردانش به عنوان یک شاخه مهارت محور مهم است.

 

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش افزود: این موضوع باید با اولویت ورود هنرجویان پس از اخذ دیپلم به بازار کار باشد البته اگر هنرجویی بخواهد ادامه تحصیل بدهد امکان آن وجود دارد.

آذرکیش با اشاره به فعالیتهای مثبت صندوق کارآفرینی امید گفت: این صندوق از طرح های کارآفرینان حمایت می کند و قرار است تسهیلاتی به آنها بدهد یا حمایتهای اقتصادی از طرح های آنها داشته باشد. همچنین در رشته صنایع دستی توافقی انجام شده تا به طور ویژه از تولیدات هنرجویان شاخه کاردانش حمایت شود.

وی گفت: در آینده با توجه به تاکیداتی مقام معظم رهبری باید به آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور توجه ویژه شود سرمایه گذاری در این بخش بر اساس سند تحول بنیادین خواهد بود.