نوروز 96

انتخاب دانشجوی جهاد دانشگاهی شیراز بعنوان نخبه ریاضی در کشور

دانشجوی رشته برنامه‌سازی مرکز علمی کاربری جهاد دانشگاهی شیراز از طرف انجمن پژوهشگران جوان و نخبگان فارس به عنوان نخبه ریاضی این انجمن در سال ۱۳۹۵ برگزیده شد.دانشجوی رشته برنامه‌سازی مرکز علمی کاربری جهاد دانشگاهی شیراز از طرف انجمن پژوهشگران جوان و نخبگان فارس به عنوان نخبه ریاضی این انجمن در سال ۱۳۹۵ برگزیده شد.

به گزارش ایسنا، فاطمه صالحی در مسابقه مساله یابی ریاضی، حل مساله به شیوه‌های مختلف که توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان فارس برگزار شد، از میان 2 هزار و 850 نفر شرکت کننده از 14 استان کشور  به عنوان نخبه ریاضی این انجمن در سال جاری برگزیده شد.

الهام مشتاق، معاون انجمن پژوهشگران جوان و نخبگان فارس در آیین تجلیل از این دانشجو گفت: انجمن نخبگان برای انتخاب نخبه ریاضی خود یک جزوه 850 صفحه‌ای ارائه داد که داوطلبان باید جزوه یاد شده را مطالعه و در آزمون شرکت می‌کردند.

وی افزود: برای شرکت در آزمون، در این جزوه راه حل‌هایی طرح شده بود که با استفاده از آن به شکل‌های متفاوت به یک مساله پاسخ داده می‌شد، به‌طوریکه هر مسئله 6 راه حل داشت.

مشتاق گفت: نتایج برگزاری آزمون در 14 استان بزرگ کشور با هم مقایسه شد که در نهایت فاطمه صالحی از مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان فارس، در بین 2 هزار و 850 شرکت کننده موفق شد ‌عنوان اول را کسب کند.

به گزارش ایسنا، در این آزمون 500 نفر از شیراز، 300 نفر از یزد، 850 نفر از تهران، 120 نفر از کرمان، 150 نفر از بندرعباس، 210 نفر از بوشهر، 140 نفر از تبریز و نفراتی از سایر استان‌ها شرکت کرده بودند.