10 هزار نفر برتر کنکور 94 چه رشته هایی را انتخاب کردند ؟

10 هزار نفر برتر کنکور 94 در سال گذشته چه رشته هایی را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند .
10 هزار نفر برتر کنکور 94 در سال گذشته چه رشته هایی را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند ؟


کافی است فایل های ضمیمه را دانلود کنید و لیست رشته ها را مشاهده کنید.