نوروز 96

رتبه‌های برتر کانون در کنکور 95 در چه رشته هایی قبول شدند؟

رتبه‌های برتر کانون در کنکور 95 را ابنجا مشاهده کنید...

برای مشاهده رتبه های برتر کشوری کانون در کنکور 95 ، رشته قبولی و  کارنامه های آنها  بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.


قبولی های رتبه های برتر به تدریج تکمیل می شوند . 


رتبه های برتر کشوری در رشته ریاضی


رتبه های برتر کشوری در رشته تجربی


رتبه های برتر کشوری در رشته انسانیرتبه های برتر کشوری در رشته هنر 


رتبه های برتر کشوری در رشته زبان


رتبه های برتر کانون در کنکور 95 در شهر شمامغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : افشین مینو