خشم معطوف به خود را بیشتر بشناسیم

افسردگی به لحاظ نشانه‌های بیرونی، حالتی است که فرد انگیزه ای برای فعالیت ندارد و انجام هیچ کاری برای او لذت بخش نیست.محسن میرمحمد صادقی روان شناس در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛در خصوص افسردگی اظهار داشت: افسردگی به لحاظ نشانه های بیرونی، حالتی است که فرد انگیزه ای برای فعالیت ندارد و انجام هیچ کاری برای او لذت بخش نیست.

وی با بیان اینکه روان شناسان افسردگی را خشم معطوف به خود بیان می کنند، افزود: زمانی که فرد خشمگین است اگر به دیگران معطوف شود، خشم او پرخاشگری و تندخویی محسوب می شود. افراد افسرده در آن دوران به نوعی دشمن خودشان شده اند و قصد انتقام گیری از خود را دارند.

صادقی با اشاره به علل متعدد در پیدایش افسردگی، گفت: ضربه ها، آسیب های بیرونی، مقایسه شدن با دیگران و مورد سرزنش و سرکوب قرار گرفتن از جمله عوامل ایجاد افسردگی در فرد است.

وی تأکید کرد: گاهی اوقات والدین انتظارات بیش از حدی از فرزندشان دارند و زمانی که فرزند نمی تواند آن انتظارات و خواسته ها را برآورده کند با شکست مواجه می شود. که در نتیجه تجربه های متوالی شکست، فرد به تدریج حالت افسردگی پیدا می کند و امید به پیروزی را از دست می دهد.

این روان شناس با تأکید براینکه با تغییر شیوه زندگی می توان افسردگی را کنترل کرد، تصریح کرد: توصیه می شود فرد علاقه و لذت های کوچکی را برای خودش تعریف کند و به دنبال آنها برود. دید آینده نگر داشته باشد و از خودش تعریف و تشکر کند.

منبع :