موفقیت بی نظیر دانش آموزان استثنایی در کنکور 95

رتبه‌های برتر نابینا ، نیمه بینا ، ناشنوا ، کم شنوا و معلول جسمی حرکتی
امسال هم دانش آموزان استثنایی ( دانش آموزان نابینا ، نیمه بینا ، ناشنوا ، کم شنوا و معلول جسمی حرکتی )  در کنکور 95 خوش درخشیدند و رتبه های برتر کنکور را کسب کردند . 

به این عزیزان این موفقیت را تبریک می گوییم.موفقیت بی نظیر دانش آموزان استثنایی در کنکور 95هانیه خویی