تجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان باشت

تجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان باشتبنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان فرزانگان در شهرستان باشت از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد را تجهیز نمود.  

خانم آذربخت ،مدیر مدرسه می گوید این واحد آموزشی درسال 1392 تاسیس شده در سال تحصیلی جاری 180 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره اول تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 4 میز مطالعه، 4 قفسه کتابخانه ،16 صندلی ، یک دستگاه رایانه به همراه میز آن ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 54/400/000 ریال (5میلیون و440هزارتومان) می باشد که مبلغ 40/400/000 ریال(4میلیون و40هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 14/000/000 ریال (1 میلیون و 400هزارتومان) از سوی آقای کرمی نماینده بنیاد درشهرستان باشت پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 500 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان باشت

تجهیزکتابخانه دبیرستان فرزانگان در شهرستان باشت