بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان عصمت در شهرستان باشت از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد را تجهیز نمود.  

خانم حسینی ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال تحصیلی جاری 150 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 5 میز مطالعه، 5 قفسه کتابخانه ،21 صندلی ، یک دستگاه رایانه به همراه میز آن ذکر نمودند .

هزینه اقلام اهدایی 66/500/000 ریال (6میلیون و 650هزارتومان) می باشد که مبلغ 52/500/000 ریال(5میلیون و 250هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 14/000/000 ریال (1 میلیون و 400هزارتومان) از سوی آقای کرمی نماینده بنیاد درشهرستان  باشت پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،499 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.


تجهیزکتابخانه دبیرستان عصمت در شهرستان باشت