گفتگو با سجاد قاسمی رتبه 2 کنکور انسانی 95 از قم

سجاد قاسمی دانش آموز سال چهارم انسانی که از سال سوم دبیرستان به کانون آمدم.

خودتان را معرفی کنید از چه سالی به کانون آمدید؟

سجاد قاسمی دانش آموز سال چهارم انسانی که از سال سوم دبیرستان به کانون آمدم.


چرا به کانون آمدید؟

افراد زیادی از رتبه های برتر سال های گذشته کانونی بودند. ضمنا برنامه راهبردی آزمون ها به نظر من عالی است.


از کدام کتاب های کانون استفاده می کردید؟ ویژگی های بارز کتاب های کانون چه بود؟

از کتاب های آبی دروس مختلف و کتاب زرد اختصاصی و عمومی (ویژه دوران جمع بندی) تست های کافی و طبقه بندی شده و شناسنامه دار بودن آنها از ویژگی های این کتاب ها بود.


آیا در آزمون های موسسات دیگر هم شرکت داشتید؟

بله در آزمون های پایانی سنجش و جمع بندی یک موسسه دیگر شرکت کردم. 


آیا دفتر برنامه ریزی داشتید؟

بله مستمر از آن استفاده می کردم و از طرف پشتیبانم تکمیل آن پیگیری می شد.


ساعات مطالعه شما بطور میانگین چقدر بود؟

روزهایی را که مدرسه می رفتم بطور مفید حداقل 3 الی 4 ساعت مطالعه میکردم و روزهای تعطیل این ساعات به 9 الی10 ساعت می رسید.


عوامل موفقیت شما چه بود؟

لطف خدا و حمایت پدر و مادرم و پشتکار،برنامه راهبردی به واسطه ی جهت دهی برنامه مطالعاتی موثر بود.از آزمون ها به جهت مشخص شدن نقاط ضعفم کمک می گرفتم.


تاثیر پشتیبان در موفقیت شما چقدر بود؟

تاثیری قابل ملاحظه داشت. بررسی نقاط ضعف آزمونی در کنار نقاط قوت و ایجاد آمادگی روحی و روانی برای آزمون های آینده و تجربیاتش را در اختیار من قرار می داد.


برای مشاهده کارنامه آزمون های کانون کلیک کنیدگفتگو با سجاد قاسمی رتبه 2 کنکور انسانی 95 از قم