سارا شریفی: برنامه راهبردی آزمون 29 مردادچهارم انسانی (صوتی)

توضیحات سارا شریفی در رابطه با منطق برنامه راهبردی آزمون 29 مرداد چهارم انسانی را اینجا گوش دهید...توضیحات سارا شریفی در رابطه با منطق برنامه راهبردی آزمون 29 مرداد چهارم انسانی را اینجا گوش دهید...

فایل های ضمیمه
مطالب مرتبط ...
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( آیات سال دوم)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : سید احسان هندی