موفقیت اولیه در تهیه واکسن زیکا

محققان اعلام کردند که هر سه نوع رویکردی که برای ساخت واکسن زیکا به کار گرفته شده نتایج موفقیت آمیزی به دنبال داشته است.به گزارش روز جمعه ایرنا از بی بی سی، ویروس زیکا( Zika virus) نام گونه ای از ویروس فرمانرو است و از پشه به انسان منتقل می شود، این ویروس هم اکنون در 60 نقطه جهان شیوع پیدا کرده است.

دانشمندان می گویند در آخرین تحقیقات هر سه رویکرد مختلف برای تهیه واکسن زیکا شامل روش به کارگیری عامل غیرفعال که در آن از شبیه سازی ویروس استفاده شد و دو روش دیگر که در آنها اصلاح کدهای ژنتیکی ویروس زیکا به کار رفت، مورد توجه قرار گرفته است،

به گفته محققان، میمون هایی که با این واکسن ها مورد آزمایش قرار گرفته اند، ایمنی کامل در برابر زیکا نشان داده اند و نتایج این تحقیقات با مصونیت کامل آزمایش شوندگان همراه بوده و هیچ عارضه جانبی مهمی هم در پی استفاده از این واکسن ‎ها مشاهده نشده است.

محققان می گویند نتایج مثبت این آزمایش ها نویدبخش درستی رویکرد تحقیقات برای تهیه واکسن زیکا است.

براساس این گزارش، گام بعدی در این تحقیقات، تزریق آزمایشی واکسن تهیه شده روی تعداد محدودی از انسان هاست که قرار است اواخر امسال آغاز شود.

با وجود این، دانشمندان انگلیسی تاکید کرده اند که تا به بازار آمدن هر کدام از این واکسن ها راه درازی در پیش است.

گروه های متعددی از دانشمندان در نقاط مختلف جهان روی تهیه واکسن زیکا کار می کنند اما به نظر می رسد برای دسترسی به واکسنی که قابل تجویز برای انسان باشد هنوز باید چند سال دیگر صبر کرد.

منبع :