محمد احمدی رتبه‌ی 1 تجربی 95 به روایت تصاویر جشن نخبگان سال 91

با اعلام نتایج کنکور سال 1395، محمد احمدی از تربت جام، رتبه‌ی 1 کشور را به دست آورد.

با اعلام نتایج کنکور سال 1395، محمد احمدی از تربت جام، رتبه‌ی 1 کشور را به دست آورد. نکته‌ی جالب این‌که محمد احمدی در سال 1391 هم در کنکور رتبه‌ی 2 ریاضی و 6 زبان منطقه‌ی 3 را کسب کرده بود.

در این گزارش تصویری، می‌توانید تصاویر محمد احمدی را در جشن نخبگان کنکور سال 1391 ببینید. محمد احمدی در آن سال هم بدون هیچ غیبت در تمام آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرده بود.

محمد احمدی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور در سال 1395

محمد احمدی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور در سال 1395

محمد احمدی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور در سال 1395

محمد احمدی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور در سال 1395

محمد احمدی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور در سال 1395

محمد احمدی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور در سال 1395

محمد احمدی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور در سال 1395


مطالب مرتبط ...