آزمایش موفقیت آمیز لامپ ۲۰ هزارواتی

گروهی از محققان در موسسه Arri Lamp با موفقیت یک لامپ پرقدرت ۲۰ هزار واتی را آزمایش کرده اند که به تنهایی می‌تواند فضایی به وسعت یک خانه معمولی و حتی حیاط آن را روشن کند.به گزارش خبرگزاری مهر، برای روشن کردن برخی محیط های فوق العاده تاریک یا تامین نور در شرایطی خاص مانند صحنه های فیلمبرداری همیشه به منابع انرژی قدرتمند نیاز داریم. حال به نظر می رسد محققان این آرزوی دیرینه را محقق کرده اند.

البته چنین لامپ پرقدرتی را نمی توان به پریزهای معمولی برق وصل کرد و محققان به همین منظور دوشاخه خاصی را طراحی کرده اند که قادر به تحمل چنین میزانی از انرژی باشد. بنابراین باید برای سازگار شدن چنین لامپ های پرنوری با اتاق خوابتان مدتی انتظار بکشید.

استفاده از این لامپ هالوژن بزرگ مستلزم استفاده از رشته های داخلی قدرتمندتری نیز هست که بتوانند ۲۰ کیلووات انرژی را رد وبدل کنند. بدیهی است که چنین لامپ قدرتمندی علاوه بر نور مقدار زیادی گرما هم تولید می کند. دستگاه های هیتر برقی که در زمستان یک اتاق را گرم می کنند تنها یک کیلووات انرژی دریافت می کنند. لذا می توان مقدار گرمای زیاد حاصل از روشن شدن چنین لامپی را تصور کرد.

نکته دیگر نور شدید حاصل از روشن شدن این لامپ است که چشمان غیرمسلح را به شدت آزار می دهد، بنابراین هنوز تا همه گیرشدن استفاده از چنین لامپی راه درازی در پیش است. با این حال موفقیت در ساخت چنین لامپی که به قیمت ۲۵۰۰ دلار قابل خریداری است، در نوع خود جالب توجه است.

منبع :